تبلیغات
فیلترها

مربیان رشته ورزشی فوتبال

کیومرث نامور

کارشناس ارشد تربیت بدنی دارای مدرک فوتبال […]

کیومرث نامور

رشته:

سعید مقدم

دارای کارت مربیگری Dآسیا سابقه مربیگری در […]

سعید مقدم

رشته:

محمد کریمی آذر

مدرک مربیگری C کنفدراسیون آسیا

محمد کریمی آذر

رشته:

مراد عزیزی الیاسوندی

مربی فوتبال فعال در جنوب تهران

مراد عزیزی الیاسوندی

رشته:

نادر قاسمی

🔹️مدرک مربیگری B فوتبال با ۱۷سال سابقه […]

نادر قاسمی

رشته:

محمدرضا کریم زاده

مربی فوتبال فعال در میبد یزد

محمدرضا کریم زاده

رشته:

مجتبی فرزام پور

قهرمانی در لیگ 1 ایران و صعود […]

مجتبی فرزام پور

رشته:

داریوش صدرمحمدی

بازی در لیگ حوزه لیگ 2 مربیگری […]

داریوش صدرمحمدی

رشته:

منصور رستمی

مربیگری لیگ برتر فوتسال جوانان ایران ۸دوره […]

منصور رستمی

رشته:

مرتضی خلعتبری

مربی فوتبال فعال در تنکابن

مرتضی خلعتبری

رشته:

نمایش بیشتر