تبلیغات
فیلترها

مربیان رشته ورزشی آمادگی جسمانی

مهسا پودات

مدرک ۱۴گانه مدرک مربیگری درجه ۳ امادگی […]

مهسا پودات

فاطمه شهرکی

گواهی شرکت در تمرینات مقاومتی کارگاه مربیگری […]

فاطمه شهرکی

پریا رحیمی

مربیگری آمادگی جسمانی درجه ۳ مقام کشوری […]

پریا رحیمی

نیایش قاسمی پور

مربی آمادگی جسمانی فعال در اسلامشهر

نیایش قاسمی پور

سمیرا مولایی

باشگاه آرنا ۶سال باشگاه شکرانه ۳سال باشگاه […]

سمیرا مولایی

زهرا رضایی

امادگی جسمانی فیزیکال فیتنس. ایروبیک. شکم پهلوcx. […]

زهرا رضایی

محمد پیله چیان

مربی رسمی آمادگی جسمانی مربی و داور […]

محمد پیله چیان

نازیلا علیزاده مافی

مدرک آمادگی جسمانی

نازیلا علیزاده مافی

افسانه استکی

از سال ۹۷ تا کنون در باشگاه […]

افسانه استکی

پگاه موذن بهرامی

مربی آمادگی جسمانی درجه ۳ مربیگری بادی […]

پگاه موذن بهرامی

نمایش بیشتر