تبلیغات
فیلترها

مربیان دسته‌بندی: جودو

زهرا فتاحی نیا

دارنده مدال برنز مسابقات جهانی مسترشیب کره …

زهرا فتاحی نیا

رشته:

رامین عزتی

دارای مربیگری درجه 2 رشته جودو از …

رامین عزتی

رشته:

سید حسین هاشمی

داور درجه ۳ و مربی درجه دو …

سید حسین هاشمی

رشته:

محمد رسول یکتاپرست

دان ۶ جودو مربی درجه یک جودو …

محمد رسول یکتاپرست

رشته:

محمد کوهستانی

مربیگری درجه 2 جودو داوری درجه 3 …

محمد کوهستانی

رشته:

رحمان محمدصالحی

مدرک دان ۲ جودو مدرک درجه سه …

رحمان محمدصالحی

رشته:

علیرضا قوهستانی

عناوین قهرمانی در استان، منطقه ای کشور، …

علیرضا قوهستانی

رشته:

ابوذر ارشاد

دارای مقامات کشوری و مقام سوم جهانی …

ابوذر ارشاد

رشته:

بهنام یونسی

دان 5 رشته اسپرت مدرن کیک بوکسینگ …

بهنام یونسی

رشته:

شقایق اصغری

مربیگری بین المللی دفاع شخصی از فدراسیون …

شقایق اصغری

رشته:

نمایش بیشتر
error: