تبلیغات
فیلترها

مربیان رشته ورزشی جودو

محمدرضا محسنی

مربی جودو تهران

محمدرضا محسنی

رشته:

رحمان محمدصالحی

مدرک دان ۲ جودو مدرک درجه سه […]

رحمان محمدصالحی

رشته:

بهنام یونسی

20سال سابقه در هنرهای رزمی مربی درجه […]

بهنام یونسی

رشته:

زهرا فتاحی نیا

دارنده مدال برنز مسابقات جهانی مسترشیب کره […]

زهرا فتاحی نیا

رشته:

رامین عزتی

دارای مربیگری درجه 2 رشته جودو از […]

رامین عزتی

رشته:

سید حسین هاشمی

داور درجه ۳ و مربی درجه دو […]

سید حسین هاشمی

رشته:

محمد رسول یکتاپرست

دان ۶ جودو مربی درجه یک جودو […]

محمد رسول یکتاپرست

رشته:

محمد کوهستانی

مربیگری درجه 2 جودو داوری درجه 3 […]

محمد کوهستانی

رشته:

علیرضا قوهستانی

عناوین قهرمانی در استان، منطقه ای کشور، […]

علیرضا قوهستانی

رشته:

ابوذر ارشاد

دارای مقامات کشوری و مقام سوم جهانی […]

ابوذر ارشاد

رشته:

نمایش بیشتر