تبلیغات
فیلترها

مربیان دسته‌بندی: کونگ فو

محمد جمشیدی

مربی و داور درجه یک فدراسیون کونگ …

محمد جمشیدی

رشته:

جلیل عظیمی

قهرمان مسابقات کشوری کونگ فو مربیگری و …

جلیل عظیمی

رشته:

سمیه جمال لیوانی

مربی نیو کونگ فو فعال در بندر …

سمیه جمال لیوانی

رشته:

زهرا کرمی

مربی رسمی فدراسیون کونگ فو و هنرهای …

زهرا کرمی

رشته:

نگین صمدی

مربی رشته ورزشی کونگ فو توآ

نگین صمدی

رشته:

کاظم دهدار

دارای مدرک مربیگری درجه 3 کونگ فو …

کاظم دهدار

رشته:

مریم کاظمی

کارشناس ارشد تربیت بدنی مربی و داور …

مریم کاظمی

رشته:

مجید مستفیدی

مربیگری درجه ۱ رشته کونگ فو توا …

مجید مستفیدی

رشته:

محمد جعفری پور

بنده دارای خط 7کونگ فو توآ حدودا …

محمد جعفری پور

رشته:

عباس اسدزاده

مربی، داور، قهرمانی کونگ فو دبیر کمیته …

عباس اسدزاده

رشته:

نمایش بیشتر
error: