تبلیغات
فیلترها

مربیان رشته ورزشی کونگ فو

عباس ابراهیمی

مربیگری درجه 3 و داوری درجه 3 […]

عباس ابراهیمی

رشته:

رسول محمدی

از سال ۱۳۶۴ شروع به ورزش در […]

رسول محمدی

رشته:

محمد جمشیدی

مربی و داور درجه یک فدراسیون کونگ […]

محمد جمشیدی

رشته:

جلیل عظیمی

قهرمان مسابقات کشوری کونگ فو مربیگری و […]

جلیل عظیمی

رشته:

سمیه جمال لیوانی

مربی نیو کونگ فو فعال در بندر […]

سمیه جمال لیوانی

رشته:

زهرا کرمی

مربی رسمی فدراسیون کونگ فو و هنرهای […]

زهرا کرمی

رشته:

نگین صمدی

مربی رشته ورزشی کونگ فو توآ

نگین صمدی

رشته:

کاظم دهدار

دارای مدرک مربیگری درجه 3 کونگ فو […]

کاظم دهدار

رشته:

مریم کاظمی

کارشناس ارشد تربیت بدنی مربی و داور […]

مریم کاظمی

رشته:

مجید مستفیدی

مربیگری درجه ۱ رشته کونگ فو توا […]

مجید مستفیدی

رشته:

نمایش بیشتر