تبلیغات
فیلترها

مربیان رشته ورزشی نینجوتسو

مسعود رحیمی

18 سال سابقه ورزشی نین جوتسو دان […]

مسعود رحیمی

رشته:

مینا صیادی

دارنده دان 2 نینجوتسو مربیگری درجه ۳ […]

مینا صیادی

رشته:

مصطفی نجفی

نماینده استان تهران در سبک نین جوتسو […]

مصطفی نجفی

رشته:

محمد مبین طحانی زاده

مربیگری نینجا

محمد مبین طحانی زاده

رشته:

راحله داودزاده

مربیگری درجه ۱ نینجوتسو داوری درجه ۱ […]

راحله داودزاده

رشته:

رویا سبزی

مربیگری درجه 3 فدراسیونی دان یک فدراسیونی […]

رویا سبزی

رشته:

راحیل صمدیار

هنرهای رزمی نینجوتسو (دختران نینجا) آموزش انواع […]

راحیل صمدیار

رشته:

مسعود مقتدر

دارنده کمربند مشکی دان یک مربیگری درجه […]

مسعود مقتدر

رشته:

اسماعیل گشول ممزایی

مربیگری درجه سه و قهرمان چندین دوره […]

اسماعیل گشول ممزایی

رشته:

حمیده واحدی

مربی نینجوتسو در چابهار سیستان بلوچستان

حمیده واحدی

رشته:

نمایش بیشتر