تبلیغات
فیلترها

تمامی مربیان ثبت شده در سامانه

جواد اوجاقیان

مربی بسکتبال فعال در گوهردشت کرج

جواد اوجاقیان

رشته:

فاطمه مشهدی قاسمی

دارای مدرک پیلاتس بادی بالانس و سطح […]

فاطمه مشهدی قاسمی

رشته:

حسین مشرفی

شروع از سال 68 اخذ دان 4 […]

حسین مشرفی

رشته:

احد موسی پور

با سی و پنج سال فعالیت ورزشی […]

احد موسی پور

زیبا خدامرادی

مدرک مربی گری درجه ۲ ملی کیوکوشین […]

زیبا خدامرادی

رشته:

امید حمیدی

۱-کارت مربیگری درجه ۱ فدراسیون بسکتبال ۲-مقام […]

امید حمیدی

رشته:

حسین راشدی

مربی بوکس فعال در بندرعباس

حسین راشدی

رشته:

ماندانا اربابان اصفهانی

مدرک مربیگری درجه ۳ خود را در […]

ماندانا اربابان اصفهانی

رشته:

اسما السادات حسینی

دارای مربیگری کودکان بازیکن اسبق والیبال استان […]

اسما السادات حسینی

مرتضی خلعتبری

مربی فوتبال فعال در تنکابن

مرتضی خلعتبری

رشته:

نمایش بیشتر