تبلیغات

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

فیلترها

تمامی مربیان ثبت شده در سامانه

علی جراد

مربی تای کیک بوکسینگ، بوکس شطرنج و فیتنس با قهرمانی…

علی جراد

رشته:

سروش سرهنگی ایردموسی

مربی و داور رسمی فدراسیون تنیس روی میز جمهوری اسلامی…

سروش سرهنگی ایردموسی

محسن کلانترزاده

مدرس هیئت آمادگی جسمانی مربی درجه ۲ فیتنس و پرورش…

محسن کلانترزاده

 آذر پاکنام

مربی رسمی فدراسیون پرورش اندام مربی بدنسازی و trx ارائه…

 آذر پاکنام

مهشاد رزاقی

ناجی درجه ٢ و مربی درجه ٣ عضو تيم شنای…

مهشاد رزاقی

رشته:

محمدهادی شاهسوند

مربی نینجا آموزش سلاح سرد و دفاع شخصی و راپل…

محمدهادی شاهسوند

رسول دولتی زاده

کارشناس ممتاز تربیت بدنی و علوم ورزشی. دانشجوی ارشد تغذیه…

رسول دولتی زاده

error: