تبلیغات

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

فیلترها
استان

مربیان دسته‌بندی: ورزشهای رزمی

رضا خسروی

سلام اینجانب علیرضا خسروی حبیب دارای مدرک بین‌المللی فیتنس وبدنسازی…

رضا خسروی

ساسان کرامتی

کلاس های آموزش بوکس از پایه تا قهرمانی در تمام…

ساسان کرامتی

رشته:

معصومه نجفی

مربی کیک بوکسینگ بانوان شهر قدس…

معصومه نجفی

محمدحسین مرادی

مربی تکواندو قیامدشت تهران…

محمدحسین مرادی

رشته:

آرزو اسمیه

فارغ التحصیل دانشکده تکواندو مربی درجه۲ فدراسیون تکواندو داور درجه۲…

آرزو اسمیه

رشته:

رابین رمضانی

پرورش شخصیتی قویتر، روانی آرامتر، با ورزش آموزش 0 تا…

رابین رمضانی

امیرعلی فریدون

مربی درجه سه بوکس داور درجه سه فعال در مسابقات…

امیرعلی فریدون

رشته:

غلامعلی قره باغی

نایب قهرمانی بزرگسالان کشوری سومی بزرگسالان کشوری قهرمانی چندین دوره…

غلامعلی قره باغی

رشته:

نجمه سازنجیان

مربی شمشیربازی و دارای مدرک بین المللی سابر بانوان…

نجمه سازنجیان

error: