تبلیغات
فیلترها

مربیان رشته ورزشی ایروبیک

بهار حبیبی

مربی ایروبیک مجموعه ورزشی میخک مربی ایروبیک […]

بهار حبیبی

رشته:

اکرم مجیدی

مربی ایروبیک مجموعه ورزشی آزادگان از سال […]

اکرم مجیدی

رشته:

اعظم خنجری

مربیگری ایروبیک، مربیگری آمادگی جسمانی، داوری امادگی […]

اعظم خنجری

رشته:

فرانک محمدی بالینی

مربی ایبرویک در سالن شکوه قیطریه راتا […]

فرانک محمدی بالینی

رشته:

روژان حاجی عابد

مربيگری ايروبيک با ٨ سال سابقه در […]

روژان حاجی عابد

رشته:

مریم جابر کردستانی

مربی درجه ۳ آمادگی جسمانی (فیزیکال فیتنس) […]

مریم جابر کردستانی

رشته:

شب بو منبری

دارای مدرک کارشناسی تربیت بدنی وعلوم ورزشی […]

شب بو منبری

رشته:

آرام متقی

مربیگری درجه 3 ایروبیک مربیگری درجه 3 […]

آرام متقی

رشته:

مریم احمدی

مدارک شامل ایروبیک، آمادگی جسمانی و cx

مریم احمدی

رشته:

شادی فتحی

مربی ایروبیک

شادی فتحی

رشته:

نمایش بیشتر