تبلیغات

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

فیلترها
استان

مربیان دسته‌بندی: کاراته

زبیده گروسی

مربی رسمی درجه دو فدراسیون کاراته و داوری رسمی فدراسیون…

زبیده گروسی

رشته:

سعید حیدری

  · دان 2 کاراته وادوریو · مربی کاراته وادوریو…

سعید حیدری

رشته:

امیر اسدی

۹ سال تدریس کاراته در باشگاه علی ابن ابیطالب (ع)…

امیر اسدی

رشته:

پروانه ناصروند تکله

نایب رئیس هیات ووشو، نایب رئیس هیات رزمی، مسئول ورزش…

پروانه ناصروند تکله

رشته:

مجید تکریمی

مربیگری به مدت ۱۰سال عضو هیات دفاع شخصی ن م…

مجید تکریمی

رشته:

اعظم احمدی آقامیرلو

مدرک مربیگری از فدراسیون کاراته مدرک داوری از فدراسیون کاراته…

اعظم احمدی آقامیرلو

رشته:

محمد مهدی خداپرست شوقی

دارای مدرک مربیگری درجه سه از فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی…

محمد مهدی خداپرست شوقی

رشته:

علی محمد شعبانی

رئیس سبک کیوکوشین کاراته استان همدان و غرب کشور مربی…

علی محمد شعبانی

رشته:

سید امیرحسین هاشمی

مربی رسمی سبک میکس کیک بوکسینگ مربی رسمی سبک کیوکشین…

سید امیرحسین هاشمی

رشته:

مریم رزمی قبادلو

مربیگری درجه یک کاراته کنترلی سبک وادوریو بین المللی مربیگری…

مریم رزمی قبادلو

رشته:

error: