تبلیغات
فیلترها

مربیان دسته‌بندی: کاراته

زبیده گروسی

مربی رسمی درجه دو فدراسیون کاراته و داوری رسمی…

زبیده گروسی

رشته:

فاطمه معصومی فر

۵ سال سابقه مربیگری کاراته دارای مدرک داوری RA…

فاطمه معصومی فر

رشته:

مهدی رمضانی

دان ۲ کیوکوشین کاراته و مربیگری از فدراسیون کاراته…

مهدی رمضانی

رشته:

جهاد رضائی تزنگی

شروع کاراته سال ۶۲با سبک کان ذن ریو بعد…

جهاد رضائی تزنگی

رشته:

بهنوش قاسمی

مربی کاراته فعال در سنندج…

بهنوش قاسمی

رشته:

فرشاد حاتمی پور

مربیگری درجه ۳ کاراته مربیگری درجه ۳ دفاع شخصی…

فرشاد حاتمی پور

رشته:

حمیدرضا بیگدلی

چندین عنوان قهرمانی کشوری سوکیوکوشین کاراته…

حمیدرضا بیگدلی

رشته:

محسن سیفی

مربی درجه یک ملی کاراته مربی جودو دان 4…

محسن سیفی

رشته:

ابوالفضل سیف اللهی

مربی، داور و بازیکن کاراته…

ابوالفضل سیف اللهی

رشته:

حبیب اله بارانی

دارای ۳۱ سال سابقه مربیگری کاراته در سطح شهرستان…

حبیب اله بارانی

رشته:

نمایش بیشتر
error: