تبلیغات

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

فیلترها
استان

مربیان دسته بندی: پرورش اندام

زهرا ربیعی

درجه Bپرورش اندام، درجهAکار بادستگاه، درجهBآمادگی جسمانی، تی آرایکس، سی…

زهرا ربیعی

رشته:

هادی باغانی

مربی رشته های بدنسازی و پرورش و فیتنس و کبدی…

هادی باغانی

رشته:

هانیه ولی پور

مربی رسمی فدراسیون بدنسازی رئیس انجمن بادیگاردی بانوان و مدیر…

هانیه ولی پور

رشته:

امین آفریده خداوندی

مربی بدنسازی قهرمان بدنسازی، مچ اندازی و پاورلیفتینگ…

امین آفریده خداوندی

رشته:

فرزانه السادات منشادی

دارای مدرک مربیگری آمادگی جسمانی مدرک مربیگری بدنسازی درجه3 گواهی…

فرزانه السادات منشادی

رشته:

محبوبه یاوری

۳سال سابقه فیتنس و آمادگی جسمانی و یک سال بدنسازی…

محبوبه یاوری

رشته:

صبا خویی

فعالیت در زمنیه فیتنس و آمادگی جسمانی در محیطی خاص‌…

صبا خویی

رشته:

الهام رکابدار

6 سال سابقه فعالیت در زمینه بدنسازی، ایروبیک، TRX و…

الهام رکابدار

رشته:

احمد نجفی

مربی رسمی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام مربی رسمی فیتنس…

احمد نجفی

رشته:

error: