تبلیغات

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

فیلترها
استان

مربیان دسته‌بندی: آمادگی جسمانی

هستی مجیدیان

فوق لیسانس فیزیولوژی ورزشی گرایش بالینی ورزش برای بیماران کار…

هستی مجیدیان

حبیبه لقائی پایانی

1-مربی باشگاه مرحوم رحمانی – آمادگی جسمانی – ایروبیک –…

حبیبه لقائی پایانی

مهسا اکبری

دارای مدرک کارشناسی ارشد فیزیولوژی و تغذیه مربی آمادگی جسمانی…

مهسا اکبری

مرضیه عباسی

مربیگری آمادگی جسمانی درجه ۳ مربیگری ایروبیک درجه ۳ مدارک…

مرضیه عباسی

نازنین بهمنی

اینجانب ۷سال سابقه فعالیت درزمینه ورزش هوازی و آمادگی جسمانی…

نازنین بهمنی

error: