تبلیغات

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

فیلترها
استان

مربیان دسته بندی: اسکیت

امیرعلی شکیبا

مربی بین المللی اسکیت از پایه تا پیشرفته متخصص آموزش…

امیرعلی شکیبا

رشته:

صابر علیزاده

مربی درجه یک اسکیت سرعت کارشناس ارشد روانشناسی داوری درجه…

صابر علیزاده

رشته:

مهسا فتحی

۴ سال نایب رئیس هیت اسکیت استان خوزستان ۲ سال…

مهسا فتحی

رشته:

مهسا سادات

مربی اسکیت کارشناس ارشد فیزیولوژی بازیکن تیم ملی ، قهرمان…

مهسا سادات

رشته:

سهیل بهرمانی

نايب قهرمان جهان و بازيكن تيم ملى و ليگ در…

سهیل بهرمانی

رشته:

امیررضا بحرینی مقدم

کارشناس تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران اسکیت سرعت…

امیررضا بحرینی مقدم

رشته:

افشین هدایتی

آموزش اسکیت با مربی  خصوصی آقا و خانم با تست…

افشین هدایتی

رشته:

مرتضی شاهین

مربی اسکیت آموزش به خصوصی و نیمه خصوصی تهران شماره…

مرتضی شاهین

رشته:

آشنا مصطفوی

تدریس اسکیت نمایشی و پایه مدرس رسمی فدراسیون اسکیت، عضو…

آشنا مصطفوی

رشته:

هادی محمد زاده

آموزش اسکیت نمایشی، هنری آموزش تمامی حرکات با اهدای مدرک…

هادی محمد زاده

رشته:

error: