تبلیغات
فیلترها

مربیان رشته ورزشی ورزشهای معلولین

مجید زمانی

دریافت گواهینامه مربی گری شنا درجه 3 […]

مجید زمانی

محمد غفوری

شروع تیراندازی سال ۸۱ مربی تیم همدان […]

محمد غفوری

رشته:

محمد کوهکن علی آبادی

سابقه مربیگری استانی و کشوری

محمد کوهکن علی آبادی

رشته:

محمد صادق بنی اسدی

مربی دو ومیدانی نابینایان و کم بینایان […]

محمد صادق بنی اسدی

رشته:

غلامرضا منصوری

مربیگری شنا از دانشگاه ورزشی استقلال خوزستان […]

غلامرضا منصوری