مربیان خوزستان
تبلیغات
فیلترها

مربیان ورزشی خوزستان

اسمهان اهوازی

مربی شنا فعال در اهواز

اسمهان اهوازی

رشته:

بنفشه قلاوند

مربی بدنسازی فعال در دزفول

بنفشه قلاوند

رحمان بخشی

مربی شنا فعال در اهواز

رحمان بخشی

رشته:

داود سرافراز

مربی شنا فعال در اهواز

داود سرافراز

رشته:

محسن حمید

دان ۶ کاراته و دان ۵ دفاع […]

محسن حمید

رشته:

هدی غبیشاوی

کارشناسی علوم ورزشی مربیگری ملی کاراته درجه […]

هدی غبیشاوی

رشته:

مسعود طهماسبی

مدرک درجه ۲ تئوری و درجه ۳ […]

مسعود طهماسبی

رشته:

جهاد رضائی تزنگی

شروع کاراته سال ۶۲با سبک کان ذن […]

جهاد رضائی تزنگی

رشته:

لیلا سلیمانی

داور بین المللی و مربی درجه یک […]

لیلا سلیمانی

حسن عسکری مهر

مربی موی تای فعال در بندر ماهشهر […]

حسن عسکری مهر

رشته:

نمایش بیشتر