تبلیغات
فیلترها

مربیان رشته ورزشی ژیمناستیک

المیرا باباخانی

دیپلم مربی گری ژیمناستیک پایه مربی گری […]

المیرا باباخانی

رشته:

فریبا اسلامی

مربی آمادگی جسمانیمربی ژیمناستیک هنری

فریبا اسلامی

ویدا اعرابی

دارای کارت مربیگری ژیمناستیک و ترامپولین داوری […]

ویدا اعرابی

رشته:

امین رضانیا

مربی G.F.Aدرجه ۳ مربی آکروژیم

امین رضانیا

رشته:

ابوالفضل ملایی

مربی ژیمناستیک فعال در کرمان

ابوالفضل ملایی

رشته:

هوشنگ کهراری

مربی ژیمناستیک فعال در کرمانشاه دارای کارت […]

هوشنگ کهراری

رشته:

سحر ماه شرفی

مربی ژیمناستیک هنری دارای ۱۶ سال سابقه […]

سحر ماه شرفی

رشته:

سیده سورین زرینی

دیپلم تربیت بدنی. فوق دیپلم و لیسان […]

سیده سورین زرینی

رشته:

مهدی الوندی

مربی گری و داوری درجه ۲ فدراسیون […]

مهدی الوندی

رشته:

سرور عالیدایی

دارای مدرک مربیگیری ژیمناستیک و فوتسال

سرور عالیدایی

رشته:

نمایش بیشتر