رشته های بدنسازی

معرفی مربیان فعال در رشته های مختلف ورزشهای بدنسازی

آخرین مربیان ثبت شده در رشته های بدنسازی

مهسا پودات

مدرک ۱۴گانه مدرک مربیگری درجه ۳ امادگی […]

مهسا پودات

معصومه پورالهیار

مربی TRX – آمادگی جسمانی – CX

معصومه پورالهیار

حمید زینی وند

سهامدار باشگاه فرهنگی ورزشی تک ستاره قهرمان […]

حمید زینی وند

رشته:

سمیه حبیبی

مربی بدنسازی فعال در زنجان

سمیه حبیبی

هانیه گوران رکنی

مربی بدنسازی فعال در ساری

هانیه گوران رکنی

شیلان نادری

مربیگری درجه سه بدنسازی، مربیگری موی تای

شیلان نادری

فاطمه شهرکی

گواهی شرکت در تمرینات مقاومتی کارگاه مربیگری […]

فاطمه شهرکی

نادیا بالوی پور

دارای مدرک لیسانس بیولوژی مدرک مربی گری […]

نادیا بالوی پور

رشته:

ملیحه السادات خادمی

مدرک تحصیلی: کارشناس تربیت بدنی و علوم […]

ملیحه السادات خادمی