ورزشهای معلولین

معرفی مربیان فعال در رشته های مختلف ورزشهای معلولین

آخرین مربیان ثبت شده در رشته های ورزشهای معلولین

محمد غفوری

شروع تیراندازی سال ۸۱ مربی تیم همدان […]

محمد غفوری

رشته:

محمد کوهکن علی آبادی

سابقه مربیگری استانی و کشوری

محمد کوهکن علی آبادی

رشته:

محمد صادق بنی اسدی

مربی دو ومیدانی نابینایان و کم بینایان […]

محمد صادق بنی اسدی

رشته:

غلامرضا منصوری

مربیگری شنا از دانشگاه ورزشی استقلال خوزستان […]

غلامرضا منصوری