رشته های ورزشهای سواری

معرفی مربیان فعال در رشته های مختلف ورزشهای سواری

آخرین مربیان ثبت شده در رشته های سواری

ایمان پورنوروز

مربی درجه ۳ دوچرخه سواری عضو رسمی […]

ایمان پورنوروز

حسین منشیدی

قهرمان چند دوره مسابقات اسکیت سرعت کشور […]

حسین منشیدی

رشته:

پوریا قشقایی

مربی اسکیت نایب قهرمان جهان در کشور […]

پوریا قشقایی

رشته:

کوروش مصطفوی

من کوروش مصطفوی هستم قهرمان ۱۲ دوره […]

کوروش مصطفوی

رشته:

محمد صادق مظفریان

مربی درجه 2 اسکی آلپاین با بیش […]

محمد صادق مظفریان

رشته:

علی کیاشمشکی

مربی اسکی آلپاین و اسنوبرد هستم با […]

علی کیاشمشکی

رشته:

نیلوفر براتی

مربی اسکی تهران

نیلوفر براتی

رشته:

اسرین مجیدی

مربی دوچرخه سواری بانوان فعال در سنندج

اسرین مجیدی

امیر درودی

آموزش اسنوبرد با لذت و هیجان از […]

امیر درودی

رشته: