تبلیغات
فیلترها

مربیان رشته ورزشی اسب سواری

محمد ملک سعیدی

از سال ۱۳۸۶ مربی رسمی فدراسیون سوارکاری […]

محمد ملک سعیدی

رشته:

افسانه مهاجرزاده

دارای عناوین متعدد قهرمانی در رشته پرش […]

افسانه مهاجرزاده

رشته:

محمد درخشی‌بر

مربی اسب سواری در تبریز دارای مدرک […]

محمد درخشی‌بر

رشته:

هانیه جبارنیا

۲۳ سال سابقه سوارکاری حرفه ای در […]

هانیه جبارنیا

رشته:

آذر افضل دهکردی

مربی سوارکاری

آذر افضل دهکردی

رشته:

مائده بازرگانی

مربی درجه ٣ سواركاری

مائده بازرگانی

رشته:

محمدرضا رجبی خمسه

مدرک مربی گری درجه ۳ و داوری […]

محمدرضا رجبی خمسه

رشته:

رضا پوررضایی

مربی سوارکاری و پرش با اسب

رضا پوررضایی

رشته:

مجتبی دهقان پور

اسب سواری 6 سال سابقه مربیگری زمینه […]

مجتبی دهقان پور

رشته:

مجید روحی پناهی

اسب سواری زمینه ی فعالیت :پرش 10سال […]

مجید روحی پناهی

رشته:

نمایش بیشتر