تبلیغات

برچسب: مربی تکواندو

منصور چمی

دریافت دان ۵ تکواندو در سال 95 از سال…

منصور چمی

رشته:

علی شاهی

    مربی و داور درجه یک رسمی از…

علی شاهی

رشته:

زهرا حسینی

دانشجوی ارشد مدیریت تربیت بدنی کسب مقام سوم کشور…

زهرا حسینی

رشته:

کرم قلندری

مربی و داور رسمی فدراسیون جمهوری اسلامی ایران مدرس…

کرم قلندری

رشته:

پدرام رضایی

قهرمان چهار دوره مسابقات کشوری تکواندو قهرمان دانشجویان کشوری…

پدرام رضایی

رشته:

لطفعلی عزیزیان

كارشناس تربيت بدنی مربی تكواندو دارای کمربند مشكی دان٤…

لطفعلی عزیزیان

رشته:

error: