تبلیغات

مربی جوجیتسو مشهد

ناصر علیزاده زو

۲۹ سال سابقه ورزش حرفه‌ای در رشته […]

ناصر علیزاده زو

رشته:

مجید قلندرآبادی

مربی جوجیتسو و دفاع شخصی مسئول فضای […]

مجید قلندرآبادی

رشته: