تبلیغات

برچسب: مربی جوجیتسو مشهد

ناصر علیزاده زو

۲۷ سال سابقه ورزش حرفه‌ای در رشته های جوجیتسو…

ناصر علیزاده زو

رشته:

مجید قلندرآبادی

مربی جوجیتسو و دفاع شخصی مسئول فضای مجازی جوجیتسو…

مجید قلندرآبادی

رشته:

error: