تبلیغات

برچسب: کیک بوکسینگ

بهزاد همرنگ

مربی درجه سه فدراسیون ورزشهای رزمی قهرمان مسابقات كمربند…

بهزاد همرنگ

محمد بهرام جودری

مربی و داور بین المللی فدراسیون ورزش‌های رزمی در…

محمد بهرام جودری

فرهاد صادقی

قهرمان آسیا و قهرمان چندین دوره کشوری در رشته…

فرهاد صادقی

رشته:

محسن کردعلیوند

فوق لیسانس آسیب شناسی ورزشی از سال ٨١ زیر…

محسن کردعلیوند

عباس آسترکی

فوق لیسانس تربیت بدنی و علوم ورزشی مدیر تربیت…

عباس آسترکی

داود احمدی

سرمربی تیم منتخب پی وان کیک بوکسینگ قهرمان چندین…

داود احمدی

محمدعلی علی اشرفی

مشاور عالی سبک گراپلینگ کیک بوکسینگ عضو کمیته فنی…

محمدعلی علی اشرفی

محمد موسوی

مربی موی تای کیک بوکسینگ دان ۴ فدراسیون مسئول…

محمد موسوی

رشته:

عاطفه یزدانی

دوسال سابقه مربیگری و بیش از 6کاپ تیمی. 10سال…

عاطفه یزدانی

اصغر نجاتی سعید

کسب مقام قهرمانی سنگین وزن مسابقات کشوری کمربند طلایی…

اصغر نجاتی سعید

error: