تبلیغات

کیک بوکسینگ

بهزاد همرنگ

مربی درجه یک فدراسیون ورزشهای رزمی دارای […]

بهزاد همرنگ

محمد بهرام جودری

مربی و داور بین المللی فدراسیون ورزش‌های […]

محمد بهرام جودری

فرهاد صادقی

قهرمان آسیا و قهرمان چندین دوره کشوری […]

فرهاد صادقی

رشته:

محسن کردعلیوند

فوق لیسانس آسیب شناسی ورزشی از سال […]

محسن کردعلیوند

عباس آسترکی

فوق لیسانس تربیت بدنی و علوم ورزشی […]

عباس آسترکی

داود احمدی

سرمربی تیم منتخب پی وان کیک بوکسینگ […]

داود احمدی

محمدعلی علی اشرفی

مشاور عالی سبک گراپلینگ کیک بوکسینگ عضو […]

محمدعلی علی اشرفی

محمد موسوی

مربی موی تای کیک بوکسینگ دان ۴ […]

محمد موسوی

رشته:

عاطفه یزدانی

دوسال سابقه مربیگری و بیش از 6کاپ […]

عاطفه یزدانی

اصغر نجاتی سعید

کسب مقام قهرمانی سنگین وزن مسابقات کشوری […]

اصغر نجاتی سعید