تبلیغات
فیلترها

مربیان رشته ورزشی بدمینتون

مریم شعبانزاده

مربی رسمی فدراسیون بدمینتون شروع به فعالیت […]

مریم شعبانزاده

رشته:

ماشااله قلعه شاهینی

از سال ۱۳۷۶ کار مربیگری بدمینتون را […]

ماشااله قلعه شاهینی

رشته:

مهسا رحمتی

دارای کارشناسی تربیت بدنی گرایش مدیریت ورزشی […]

مهسا رحمتی

رشته:

نیما امینی

مربی بدمینتون قائم شهر

نیما امینی

رشته:

مریم ذهبیون

مربی رسمی درجه سه بدمینتون

مریم ذهبیون

رشته: