تبلیغات
فیلترها

مربیان رشته ورزشی کلیستنیکس

ایمان دهقانی

سوابق عملی: سر مربی باشگاه آذرپی به […]

ایمان دهقانی

رشته:

بهادر رزاقی

مدیر کل فدراسیون جهانی کلیستنیکس و استریت […]

بهادر رزاقی

رشته:

عارفه نفر

دارای مدرک مربیگری آمادگی جسمانی از فدراسیون […]

عارفه نفر

رشته: