تبلیغات
فیلترها

مربیان رشته ورزشی بدنساز رشته های ورزشی

علی شریفی

_phD آسیب شناسی ورزشی _کارشناس ارشد آسیب […]

علی شریفی

جانا پریشان

مربی تخصصی قدرت و کاندیشنینگ مربی آمادگی […]

جانا پریشان

سپهر جهانگیری

آموزش تخصصی بدنسازی و آمادگی جسمانی و […]

سپهر جهانگیری

عبدالصمد بختیاری

بدنساز رشته های ورزشی ، بسکتبال ، […]

عبدالصمد بختیاری