تبلیغات
فیلترها

مربیان دسته‌بندی: دسته بندی نشده

بهروز حسن زاده

مربی فوتبال فعال در بهبهان خوزستان…

بهروز حسن زاده

فرزین خیاطی افشار

مدرک مربیگری درجه۳ انجمن بازی فکری فدراسیون همگانی…

فرزین خیاطی افشار

علیرضا آقابابا

کاهش تضمینی وزن (بدون رژیم و ورزش خاص) بصورت…

علیرضا آقابابا

محمد شریعت زاده

دکتری تخصصی فیزیولوژی ورزشی از دانشگاه تهران متخصص علم…

محمد شریعت زاده

Masoud Karimvand

kickboxing world championship Referee international trainer World Mac?? official…

Masoud Karimvand

error: