تبلیغات

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

فیلترها
استان

مربیان دسته‌بندی: والیبال

ولیداد کریمی پور

مدت 10 سال سابقه مربی گری و کمک مربیگری و…

ولیداد کریمی پور

رشته:

اکرم هوشمند

مربی درجه‌ یک والیبال…

اکرم هوشمند

رشته:

منیژه مختاریان

مربی رسمی والیبال بانوان در شهرکرد…

منیژه مختاریان

رشته:

شهربانو للینوری

مربی درجه یک والیبال داور درجه سه والیبال مربی آمادگی…

شهربانو للینوری

رشته:

صفورا غلامی ابراهیم سرایی

۹سال سابقه مربیگری دررده نونهال ونوجوان وجوانان تیم نیروهوایی ارتش…

صفورا غلامی ابراهیم سرایی

رشته:

فرزام کیوانفر

بازیکن اسبق تیم نوجوانان، جوانان و بزرگسالان بازیکن اسبق باشگاهی…

فرزام کیوانفر

رشته:

مرجان میسمی

مربی درجه سه و سابقه ۶سال مربیگری در باشگاههای (داوود…

مرجان میسمی

رشته:

امیرحسین محمدیاری

مربی درجه ۲ فدراسیون والیبال ارائه تمرینات بروز و معرفی…

امیرحسین محمدیاری

رشته:

نسیم خراسانی

مربی و داور درجه ۲ در رشته والیبال و هندبال…

نسیم خراسانی

رشته:

مهدی کریمی

مربی والیبال عضو هیئت والیبال شهرستان اصفهان از سال 86…

مهدی کریمی

رشته:

error: