تبلیغات
فیلترها

مربیان دسته‌بندی: والیبال

زینب ربیعی خوجین

۲۱ سال سابقه ی مربیگری مربی درجه ۱ فدراسیون…

زینب ربیعی خوجین

رشته:

راضیه میرآب

کارشناسی ارشد تربیت بدنی گرایش رفتار حرکتی مربیگری درجه…

راضیه میرآب

رشته:

توحید ابوطالب پور ممقانی

مدرک مربیگری درجه سه والیبال مربی هیات والیبال ممقان…

توحید ابوطالب پور ممقانی

رشته:

محمد طاهر علی خانی

مربی والیبال فعال در کرمانشاه…

محمد طاهر علی خانی

رشته:

فاطمه کوشکی

مربیگری درجه یک والیبال ۲۱ سال سابقه کاری در…

فاطمه کوشکی

رشته:

فاطمه سلطانی

مدرک درجه ۱ مربیگری والیبال درجه ۲ داوری…

فاطمه سلطانی

رشته:

منصوره یزدچی

مربی بین المللی سطح ۲ والیبال استاد دانشگاه استعدادیابی…

منصوره یزدچی

رشته:

حمیدرضا حسن زاده

مربی والیبال قهرمانی امید های کشور سومی امید های…

حمیدرضا حسن زاده

رشته:

علیرضا قادی

مربی درجه دو فدراسیون والیبال قهرمانی با تیم آینده…

علیرضا قادی

رشته:

رقیه ازگلی

مربیگری سطح 1 بین المللی والیبال داوری درجه ۳…

رقیه ازگلی

رشته:

error: