تبلیغات

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

فیلترها
استان

مربیان دسته‌بندی: والیبال

ولیداد کریمی پور

مدت 10 سال سابقه مربی گری و کمک مربیگری و…

ولیداد کریمی پور

رشته:

آتوسا غلامی

مربی والیبال سی ایکس فیتنس…

آتوسا غلامی

رشته:

اسماعیل خیرخواهان

مربی درجه یک فدراسیون سرمربی تمامی رده های حوزه جنوب…

اسماعیل خیرخواهان

رشته:

شهربانو علینوری

مربی درجه یک والیبال داور درجه سه والیبال مربی آمادگی…

شهربانو علینوری

رشته:

سمانه اسمی

مربیگری درجه سه والیبال…

سمانه اسمی

رشته:

فرهاد میرزایی

مربی بین المللی والیبال سرمربی و موسس اکادمی والیبال پدیده…

فرهاد میرزایی

رشته:

منیژه مختاریان

مربی رسمی والیبال بانوان در شهرکرد…

منیژه مختاریان

رشته:

اکرم هوشمند

مربی درجه‌ یک والیبال…

اکرم هوشمند

رشته:

صفورا غلامی ابراهیم سرایی

۹سال سابقه مربیگری دررده نونهال ونوجوان وجوانان تیم نیروهوایی ارتش…

صفورا غلامی ابراهیم سرایی

رشته:

فرزام کیوانفر

بازیکن اسبق تیم نوجوانان، جوانان و بزرگسالان بازیکن اسبق باشگاهی…

فرزام کیوانفر

رشته:

error: