تبلیغات
فیلترها

مربیان رشته ورزشی والیبال

سمیه حافظی

مربیگری درجه ۳ والیبال

سمیه حافظی

رشته:

حبیب عویدزاده

مربی والیبال لیگ برتر و لیگ دسته […]

حبیب عویدزاده

رشته:

مهدی بزرا

موسس و سرمربی آکادمی والیبال عقاب نظرآباد […]

مهدی بزرا

رشته:

صفورا غلامی

۱۰سال سابقه مربیگری دررده نونهال ونوجوان وجوانان […]

صفورا غلامی

رشته:

علیرضا معصومی

مربی والیبال فعال در شهریار

علیرضا معصومی

رشته:

مرتضی صمدی

مربی آکادمی والیبال عقاب نظرآباد مربی رسمی […]

مرتضی صمدی

رشته:

سید مجید ودودی

مربی والیبال فعال در قم

سید مجید ودودی

رشته:

فرشاد سعیدی

مدرک بین المللی سطح ۲ والیبال، لیسانس […]

فرشاد سعیدی

رشته:

محمد امین حسن زاده

مربی رسمی فدراسیون والیبال سابقه بازی و […]

محمد امین حسن زاده

رشته:

زهرا محمد اسماعیلی

مربی والیبال داور والیبال درجه 2 مربی […]

زهرا محمد اسماعیلی

رشته:

نمایش بیشتر