تبلیغات
فیلترها

مربیان ورزشی استان فارس

زهیر امیری

قهرمان اسبق پرورش اندام و پاورلیفتینک مربی […]

زهیر امیری

مرضیه ایزدی

۱. مربیگری آمادگی جسمانی درجه ۳ از […]

مرضیه ایزدی

رشته:

جاسم همتی

مربی بوکس فعال در شیراز

جاسم همتی

رشته:

روشن پاکخواه

مربی و داور و بازیکن والیبال فعال […]

روشن پاکخواه

رشته:

علیرضا حدادی

دارنده مدرک مربیگری در جه ۳ در […]

علیرضا حدادی

علیرضا قوهستانی

عناوین قهرمانی در استان، منطقه ای کشور، […]

علیرضا قوهستانی

رشته:

ابوذر ارشاد

دارای مقامات کشوری و مقام سوم جهانی […]

ابوذر ارشاد

رشته:

محمد پالیزیان

شروع فعالیت های ورزشی از سال ۱۳۷۶ […]

محمد پالیزیان

شهربانو علینوری

مربی درجه یک والیبال داور درجه سه […]

شهربانو علینوری

رشته:

احمد شاکری

مربی درجه دو اسکی داور درجه سه […]

احمد شاکری

رشته:

نمایش بیشتر