تبلیغات
فیلترها

مربیان رشته ورزشی پیلاتس

نسیم نیک فلاح

مربی درجه ۳ پیلاتس

نسیم نیک فلاح

رشته:

سروناز تاجفر

مربی پیلاتس فعال در نجف آباد اصفهان

سروناز تاجفر

رشته:

زهرا گرامی منفرد

دارای مدرک پیلاتس درجه ۳ مدرک پیلاتس […]

زهرا گرامی منفرد

رشته:

رامتین رحمتی

پیلاتس، آمادگی جسمانی(فیزیکال فیتنس) ، تمرینات معلق […]

رامتین رحمتی

رشته:

فاطمه مشهدی قاسمی

دارای مدرک پیلاتس بادی بالانس و سطح […]

فاطمه مشهدی قاسمی

رشته:

مهسا امیری

نائب رئیس کمیته پیلاتس هیأت همگانی استان […]

مهسا امیری

رشته:

زهرا حاج حسنی

مربی درجه سه رشته پیلاتس سابقه کاری […]

زهرا حاج حسنی

رشته:

زهرا صفری

مربیگری پیلاتس فعال در نظرآباد کرج

زهرا صفری

رشته:

فاطمه باهری

دارای مربی گری درجه ۳ آمادگی جسمانی […]

فاطمه باهری

رشته:

رضوان فرزندی پور

حدود ۷ سال سابقه فعالیت ورزشی در […]

رضوان فرزندی پور

رشته:

نمایش بیشتر