تبلیغات
فیلترها

مربیان رشته ورزشی بسکتبال

جواد اوجاقیان

مربی بسکتبال فعال در گوهردشت کرج

جواد اوجاقیان

رشته:

امید حمیدی

۱-کارت مربیگری درجه ۱ فدراسیون بسکتبال ۲-مقام […]

امید حمیدی

رشته:

مهسا بابائی بزرگ

مربی بسکتبال بانوان مربی درجه یک فدراسیون […]

مهسا بابائی بزرگ

رشته:

مسعود طهماسبی

مدرک درجه ۲ تئوری و درجه ۳ […]

مسعود طهماسبی

رشته:

شهاب معارچی پور

مربی بسکتبال فعال در خرمشهر

شهاب معارچی پور

رشته:

بنفشه کاوسی

بازیکن اسبق بسکتبال مدرک مربیگری درجه ۳ […]

بنفشه کاوسی

رشته:

نسیم عسگرخانی

مربی بسکتبال فعال در کرج

نسیم عسگرخانی

رشته:

مهرداد سلطانی

مربی درجه دو بسکتبال

مهرداد سلطانی

رشته:

سعیده ساری

مرببگری درجه ۳ بسکتبال مربیگری کارت زرد […]

سعیده ساری

رشته:

امیرحسین بیات

دارای سابقه 12 فعالیت در بسکتبال 5 […]

امیرحسین بیات

رشته:

نمایش بیشتر