تبلیغات
فیلترها

تمامی مربیان ثبت شده در سامانه

علیرضا قوهستانی

عناوین قهرمانی در استان، منطقه ای کشور، شرکت در…

علیرضا قوهستانی

رشته:

ابوذر ارشاد

دارای مقامات کشوری و مقام سوم جهانی درجه یک…

ابوذر ارشاد

رشته:

محمد پالیزیان

شروع فعالیت های ورزشی از سال ۱۳۷۶ در رشته‌های…

محمد پالیزیان

شهربانو علینوری

مربی درجه یک والیبال داور درجه سه والیبال مربی…

شهربانو علینوری

رشته:

احمد شاکری

مربی درجه دو اسکی داور درجه سه اسکی…

احمد شاکری

رشته:

مرضیه ایزدی

مربیگری آمادگی جسمانی مربیگری TRX مربیگری فانکشنال ترینینگ مربیگری…

مرضیه ایزدی

مهدی جعفری

مربي و داور رشته بوکس…

مهدی جعفری

رشته:

صالح اسماعیلی

مربی رشته بسکتبال در شهر جهرم استان فارس…

صالح اسماعیلی

رشته:

سمیه نعمتی

مربیگری درجه ۳ و ۲ دوچرخه سواری داور درجه…

سمیه نعمتی

علی جراد

مربی تای کیک بوکسینگ، بوکس شطرنج و فیتنس با…

علی جراد

رشته:

سروش سرهنگی ایردموسی

مربی و داور رسمی فدراسیون تنیس روی میز جمهوری…

سروش سرهنگی ایردموسی

محسن کلانترزاده

مدرس هیئت آمادگی جسمانی مربی درجه ۲ فیتنس و…

محسن کلانترزاده

 آذر پاکنام

مربی رسمی فدراسیون پرورش اندام مربی بدنسازی و trx…

 آذر پاکنام

امین نجاتی

  مسئول گراپلینگ کیک بوکسینگ استان فارس کارشناس ارشد…

امین نجاتی

مهشاد رزاقی

ناجی درجه ٢ و مربی درجه ٣ عضو تيم…

مهشاد رزاقی

رشته:

محمدهادی شاهسوند

مربی نینجا آموزش سلاح سرد و دفاع شخصی و…

محمدهادی شاهسوند

رسول دولتی زاده

کارشناس ممتاز تربیت بدنی و علوم ورزشی. دانشجوی ارشد…

رسول دولتی زاده

error: