تبلیغات

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

ویژه

فیلترها
استان

مربیان دسته‌بندی: پیلاتس

فرزانه درخشان

مربیگری درجه ۲ آمادگی جسمانی درجه 2پیلاتس ، تندرستی ،…

فرزانه درخشان

رشته:

میترا دینی

مربیگری پیلاتس در استانهای گلستان و مازندران انجام حرکات اصلاحی…

میترا دینی

رشته:

مهسا امیری

مربی آمادگی جسمانی…

مهسا امیری

رشته:

بهاره عطری

بهاره عطری رئيس موسسه ورزشی پیلاتس ایرانیان، متولد سال 1344…

بهاره عطری

رشته:

با مربی

زهرا صمدی

۵ سال سابقه ی  بدنسازی ۲ سال سابقه ی  پیلاتس…
با مربی

زهرا صمدی

رشته:

مهتاب کرامت

مربی پیلاتس. تی آر ایکس . ورزش های معلق. آمادگی…

مهتاب کرامت

رشته:

مرضیه گله داری

مربی پیلاتس شش سال سابقه مربیگری در رشته پیلاتس آدرس…

مرضیه گله داری

رشته:

مرتضی معینی

مربی پیلاتس و آمادگی جسمانی کارشناس تربیت بدنی ۴ سال…

مرتضی معینی

رشته:

سیده هاجر قاسمی

#33333دارای مدرک مربی گری پیلاتس از موسسه پیلاتس ایرانیان دارای…

سیده هاجر قاسمی

رشته:

error: