تبلیغات
فیلترها

مربیان ورزشی استان مازندران

المیرا باباخانی

دیپلم مربی گری ژیمناستیک پایه مربی گری […]

المیرا باباخانی

رشته:

مهرداد رجبی

آموزش حرفه ای و استعدادیابی ورزش المپیکی […]

مهرداد رجبی

محمدرضا علیزاده

آکادمی موی تای علیزادهبا بیش از 25 […]

محمدرضا علیزاده

رشته:

زهرا قرشاه

نجات غریق درجه یک مربی شنا درجه […]

زهرا قرشاه

رشته:

نجمه جعفری

مربی و نجات غریق شنا

نجمه جعفری

رشته:

مرتضی خلعتبری

مربی فوتبال فعال در تنکابن

مرتضی خلعتبری

رشته:

فاطمه باهری

دارای مربی گری درجه ۳ آمادگی جسمانی […]

فاطمه باهری

رشته:

کورش شهیری

مربی تنیس فعال در ساری مازندران

کورش شهیری

رشته:

هانیه گوران رکنی

مربی بدنسازی فعال در ساری

هانیه گوران رکنی

فاطمه شهرکی

گواهی شرکت در تمرینات مقاومتی کارگاه مربیگری […]

فاطمه شهرکی

نمایش بیشتر